De naam Wacht-even is geïnspireerd door dit gedicht van Toon Tellegen.  Ik gebruik de naam op drie manieren;  Even wachten (vertraging), Wacht even (helderheid), Ho! Wacht (alarmbel).

Even wachten……….

Bij Wacht even ben je welkom om ‘even te wachten’ en te vertragen. Aandacht en ruimte geven aan je trage lijf. Om te herinneren dat je naast je snelle geest met zijn gewoontes/afleidingen ook een lichaam hebt waarin veel te ervaren is. Dit gedicht ‘vergeet je niet te leven?’ past hier mooi bij. Bewust stilstaan en voelend aanwezig zijn helpt om te verbinden met de essentie (een ware/pure expressie) van wat er nu in je leeft. Het is bijzonder om te zien hoeveel nieuwe energie er vanuit deze open/ontspannen versie van jezelf kan ontstaan. Juist door even niets te doen, niet hoeven te werken, maar alleen met aandacht, tijd met je lichaam door te brengen (en Hoi te zeggen tegen dat wat je voelt).

Wacht even!

Aha! ‘Wacht even’ is een uitdrukking die vaak even tussendoor wordt uitgesproken op het moment dat je een heldere ingeving, een inzicht of realisatie hebt. Momenten van helderheid kunnen je toevallen als je de ruimte aan je lijf geeft. Je lijf staat immers altijd in verbinding met je gedachten en emoties. Dus als je lijf kalm/open/ontspannen is en de ruimte krijgt heeft dat direct ook impact op je gedachtes en emoties. Momenten van helderheid of diepe dankbaarheid of een bewustzijn-realisatie noem ik Wachteven-momenten. In dit gedicht van Martin Bril beschrijft hij deze momenten als momenten van grote klaarheid. Het gedicht gaat erover dat contact maken (wat bij wacht-even centraal staat) tot een bewustzijn leidt die transformatie en ‘klaarheid’ teweegbrengt.

Ho!! Wacht!

Bij Wacht even ben je welkom als je te lang bent doorgegaan en bepaalde klachten hebt ontkend, maar nu ervaart dat dat niet meer zo gaat (Ho!!) en je wel móet stilstaan.
Je lichaam vertelt je iets, wat duidelijker wordt als er aandacht en ruimte is om te horen wat je lichaam je vertelt. In je dagelijks leven is je aandacht misschien niet zoveel bij je lichaam; je kunt daardoor onvoldoende lezen wat je lijf wilt vertellen. Contact maken is het ervaren, onderzoeken en verdiepen van dat wat op dit moment in jou aanwezig is. Een stap die snel wordt overgeslagen, als je ergens last van hebt, pijn of ongemak ervaart. Maar juist het contact maken is zo essentieel. Hoe voelt dat ongemak precies? Wat doet die pijn eigenlijk met jou? Ook andere gevoelens, die je zelf misschien als vanzelfsprekend nam, krijgen hernieuwde betekenis als je er werkelijk contact mee maakt. Je kan er met meer afstand naar kijken. Dat maakt je tot een betere toeschouwer en leidt tot minder vereenzelviging met je gedachten, gevoelens en patronen. Je leert de taal van je lichaam te verstaan. Zodat je leven weer meer in lijn gaat zijn met wat voor jou waar is en klopt.